Choose Metric:

Notes:


Defensive Regression Analysis

Catcher


        Multi-Year Single-Year
Year Team Age G Inn Runs Rate A2 PB Runs GO2 CS A2 PB
1911 CIN 20 22 106.0 -1.8 -17.3 -0.9 -0.9 -4.9 0.0 0.0 -1.2 -3.7
1912 CIN 21 20 154.2 -2.6 -16.9 -1.6 -1.0 -6.6 0.0 0.0 -4.2 -2.4
1913 CIN 22 2 6.1 -0.1 -15.8 -0.1 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 0.1
1915 SLB 24 64 483.1 -4.6 -9.5 -3.8 -0.7 -6.6 0.0 0.0 -5.5 -1.1
1916 SLB 25 89 695.2 -6.5 -9.3 -5.2 -1.3 -4.7 0.0 0.0 -4.2 -0.5
1917 SLB 26 139 1218.1 -10.8 -8.9 -7.8 -3.0 -11.1 0.0 0.0 -8.2 -2.9
1918 SLB 27 42 331.1 -2.5 -7.7 -2.1 -0.5 -4.1 0.0 0.0 -2.0 -2.2
1919 SLB 28 103 905.2 -4.3 -4.7 -5.3 1.0 -3.5 0.0 0.0 -5.2 1.7
1920 SLB 29 117 1024.2 -0.8 -0.8 -2.6 1.8 -3.1 0.0 0.0 -6.0 2.9
1921 SLB 30 126 1104.1 1.5 1.4 0.6 1.0 4.2 0.0 0.0 3.5 0.6
1922 SLB 31 133 1176.2 2.3 1.9 1.0 1.3 3.5 0.0 0.0 4.2 -0.7
1923 SLB 32 116 1011.0 -0.0 -0.0 -0.8 0.8 -1.4 0.0 0.0 -5.0 3.6
1924 SLB 33 130 1128.0 -5.1 -4.5 -5.1 0.0 -2.3 0.0 0.0 -2.0 -0.3
1925 SLB/WAS 34 66 447.2 -4.1 -9.1 -1.8 -2.2 -8.0 0.0 0.0 -4.8 -3.2
1926 WAS/NYY 35 56 371.0 -4.2 -11.4 -1.8 -2.5 -7.3 0.0 0.0 -1.1 -6.2
15 4 1225 10164.2 -43.7 -4.3 -37.3 -6.4 -56.1 0.0 0.0 -41.8 -14.3

First Base


        Multi-Year Single-Year
Year Team Age G Inn Runs Rate Range Runs Range
1912 CIN 21 7 47.2 -0.1 -1.5 -0.1 -0.5 -0.5
1916 SLB 25 1 6.0 0.0 1.7 0.0 -0.2 -0.2
1917 SLB 26 1 4.0 0.0 1.7 0.0 0.5 0.5
3 2 9 57.2 -0.1 -0.9 -0.1 -0.2 -0.2

Left Field


        Multi-Year Single-Year
Year Team Age G Inn Runs Rate Range Arm Runs Range Arm
1912 CIN 21 5 38.2 -0.8 -20.1 -0.7 -0.1 -4.8 -4.3 -0.5
1913 CIN 22 1 8.0 -0.2 -20.1 -0.1 -0.0 -1.4 -1.3 -0.1
2 1 6 46.2 -0.9 -20.1 -0.8 -0.1 -6.2 -5.6 -0.6

Center Field


        Multi-Year Single-Year
Year Team Age G Inn Runs Rate Range Arm Runs Range Arm
1912 CIN 21 1 8.1 -0.1 -6.3 -0.0 -0.0 -0.9 -0.8 -0.1
1 1 1 8.1 -0.1 -6.3 -0.0 -0.0 -0.9 -0.8 -0.1

Third Base


        Multi-Year Single-Year
Year Team Age G Inn Runs Rate Range Runs Range
1916 SLB 25 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0