Choose Metric:

Notes:


Awards/Leaderboards

Hall of Fame Voting

Year Type % +/-
1974 BBWAA 5.2% -255
1975 BBWAA 6.4% -249
1976 BBWAA 14.2% -236
1977 BBWAA 11.2% -245
1978 BBWAA 10.8% -244
1979 BBWAA 6.9% -294
1980 BBWAA 7.5% -260
1981 BBWAA 20.7% -218
1982 BBWAA 9.6% -272
1983 BBWAA 8.6% -249
1984 BBWAA 11.2% -258
1985 BBWAA 13.7% -243
1986 BBWAA 12.0% -268
1987 BBWAA 10.7% -266
1988 BBWAA 12.4% -268

Most Valuable Player Award

By Votes

Year Pts Rank WAR Rank
1958 AL 9 17th 3.2 29th
1961 AL 30 10th 5.3 9th
1963 AL 248 1st 5.2 8th
1964 AL 124 3rd 5.5 12th
1967 AL 7 17th -1.3 361st

By WAR

Year WAR Rank
1961 AL 5.3 9th
1963 AL 5.2 8th
1964 AL 5.5 12th
Career 27.0 985th

All-Star

Selections

Year Pos WAR Rank
1957 AL C -0.8 24th
1958 AL C 3.2 2nd
1959 AL C 2.0 3rd
1960 AL C 0.5 9th
1961 AL C 5.3 1st
1962 AL C 3.8 2nd
1963 AL C 5.2 1st
1964 AL C 5.5 1st
1965 AL C 1.0 6th

By WAR

Year Pos WAR Rank
1958 AL C 3.2 2nd
1961 AL C 5.3 1st
1962 AL C 3.8 2nd
1963 AL C 5.2 1st
1964 AL C 5.5 1st
Career C 27.0 51st

Rookie of the Year Award

By Votes

Year Pts Rank WAR Rank
Did not receive
Rookie of the Year Award

By WAR

Year WAR Rank
1955 AL 1.5 9th

Gold Glove Award

By Votes

Year Pos WAR Rank
1963 AL C 0.4 2nd
1964 AL C 0.9 2nd

By WAR

Year Pos WAR Rank
1958 AL C 0.4 1st
1962 AL C 0.8 1st
1963 AL C 0.4 2nd
1964 AL C 0.9 2nd
Career C 2.7 92nd

Silver Slugger Award

By Votes

Year Pos WAR Rank
Silver Slugger was
first awarded in 1980

By WAR

Year Pos WAR Rank
1961 AL C 4.5 1st
1962 AL C 2.2 2nd
1963 AL C 3.9 1st
1964 AL C 3.6 2nd
Career C 18.8 49th